Veteranbox.nl

Thank you for your service!

Veteranbox.nl is een initiatief van Project Falcon Foundation en is gericht op het ondersteunen van veteranen en hun families die een steuntje in de rug kunnen gebruiken omdat zij in een moeilijke situatie zitten.

Wij verstrekken een Veteranbox aan hen die dit kunnen gebruiken, u mag hiervoor mensen aanmelden. Ook kunt u een box sponsoren die dan aan een specifieke veteraan zal worden uitgereikt.

Ondersteun ons initiatief middels een bijdrage. Laat u ook een veteraan weten dat ze niet vergeten zijn?

ABNAMRO rekening: 53.46.43.337 tnv ST PROJECT FALCON FOUNDATION.
IBAN NL42ABNA0534643337
BIC ABNANL2A

Secretariaat:
Stichting Project Falcon Foundation (ook wel: Project Falcon, Stichting Project Falcon of Project Falcon Foundation)
Papenvoortsesteeg 1
5449AB Rijkevoort-De Walsert

KvK 5555 8399
RSIN 8517 63 856

 

dossiernr. ANBI beschikking: 83 797